09
Wrz
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
Ubezpieczenie PZU 2020/2021

> Deklaracja przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia

> Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

> Ogólne warunki ubezpieczenia

> Informacja administratora danych osobowych

Kwota ubezpieczenia to 36 zł.

02
Wrz
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
SALE LEKCYJNE PRZYPISANE WEJŚCIOM DO SZKOŁY

1.    Wejście od frontu szkoły
Sale 5, 36,37,39, mała sala gimnastyczna


2.    Wejście od strony zielonej klasy
Sale 15, 16, 17, 34, 35a, 35, 44, 46, 47, TA


3.    Wejście od strony parkingu
7, 8, 8A, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53


4.    Wejście z tyłu szkoły
Sala gimnastyczna, 48, 49, 50

21
Wrz
ZAJĘCIA Z SIATKÓWKI

Zajęcia dodatkowe z piłki siatkowej będa się odbywać w każdą środę o 15:05.

 

Zapraszam! wink

14
Wrz
SPOTKANIE RADY RODZICÓW ZSOT

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Przedstawiacieli klas na pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2020/2021 Rady Rodziców ZSOT w dniu 17 września 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00 w sali nr 17.

 

10
Wrz
ZAJĘCIA Z KOŁA STRZELECKIEGO

Zachęcamy do udziału w kole strzeleckim szczegóły >TUTAJ<

09
Wrz
Rządowy program pomocy uczniom w 2020r.-"Wyprawka szkolna"

Proszę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej w programie: "Wyprawka szkolna 2020"
o odbiór druków dokumentacji. Termin oddania wypełnionych dokumnetów do pedagoga szkolnego: 25  września.

08
Wrz
KOŁO STRAŻACKIE ODWOŁANE

Uprzejmie informujemy, że  zaplanowane na jutro (09.09.2020r.) zajęcia w ramach koła strażackiego nie odbęda się.

07
Wrz
Młodzieżowa Rada Miasta – start!

Interesujesz się sprawami lokalnymi? Masz coś do powiedzenia w sprawach dotyczących młodzieży? Chcesz realizować ciekawe projekty? To świetnie się składa. Mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia.

Miasto Lubliniec powołuje Młodzieżową Radę Miasta. W każdej z lublinieckich szkół zostanie w najbliższym czasie wybranych dwóch radnych, którzy będą reprezentować swoją szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta Lubliniec. A więc do dzieła!
W dniu dzisiejszym, 07.09.2020 została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza w ZSOT w składzie:
 - przewodnicząca Wiktoria Zgoda,
 - członkowie: Urszula Rudzińska, Oliwier Opoczyński, Maciej Sirek, Bartosz Szczeciński.

W dniach od 08.09.2020 do 11.09.2020 Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych. 14.09.2020 komisja poda do publicznej wiadomości listy kandydatów na radnych. Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o stanowisko radnego? Trzeba być mieszkańcem Lublińca. Do Młodzieżowej Rady nie może kandydować uczeń zawieszony w prawach ucznia bądź uczeń, który otrzymał naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania (śródroczną lub roczną) oraz uczeń, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Należy zebrać 10 podpisów popierających Twoją kandydaturę oraz złożyć poprawnie wypełnione oświadczenia.

> Oświadczenie ucznia
> Oświadczenie rodzica

Działanie koordynuje p. Anna Kubat.

07
Wrz
POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

MATURA POPRAWKOWA Z:

MATEMATYKI I J.POLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ NA SALI GIMNASTYCZNEJ - WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY OD TYŁU SZKOŁY (SALI GIMNASTYCZNEJ)

-J.ANGIELSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 17 - PROSZĘ WCHODZIĆ OD STRONY ZIELONEJ SALI

PROSIMY PRZYJŚĆ CO NAJMNIEJ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM, CZYLI OK.GODZ. 13:30.

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSTKIE EGZAMINY W TYM DNIU ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 14:00,

PROSIMY RÓWNIEŻ O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19

(wejście na teren szkoły wytłącznie w maseczce ochoronnej/przyłbicy, zachowanie odstępów, własny długopis, kalkulator itp.)

 

03
Wrz
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a chcą przystąpić do egzaminu po raz kolejny proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu lub pokoju kierownika szkolenia praktycznego celem wypełnienia deklaracji.

Nieprzekraczalny termin wypełnienia deklaracji dla kwalifikacji dwuliterowych (np. AU.22) to 15 września 2020r.
Nieprzekraczalny termin wypełnienia deklaracji dla kwalifikacji jednoliterowych (np. T.11) to 11 września 2020r.