25
Lut
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
WYTYCZNE NA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r.
testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów
do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

  •   Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19;
  • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy;
  • Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego;
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą;
  • Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos;
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów;
  • Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z Sali;

  • Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z którego obligatoryjnie należy  korzystać
  • Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu;
  • wrażeniami po teście dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły

link do pełnej wersji wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego znajduje się poniżej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210225%20Testy%20diagnostyczne%20WYTYCZNE%20EPIDEMICZNE%20aktualizacja.pdf

23
Lut
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
PRAKTYKI ZAWODOWE !

Szanowni Rodzice i Uczniowie ,

od 1 marca 2021r. wznawiamy praktyki zawodowe, które ze względu na pandemię oraz obowiązujące regulacje prawne musieliśmy mocno przeorganizować.

W tym roku szkolnym prawie wszystkie klasy rozpoczną praktyki zawodowe wraz z początkiem marca i będą uczęszczały do pracodawców w wybranych dniach tygodnia przez resztę II semestru. Ogólnie każda klasa spędzi u pracodawcy 4 poniedziałki, 4 wtorki, 4 środy, 4 czwartki oraz 4 piątki, więc summa summarum ilość dni będzie odpowiadała wcześniej przyjętemu harmonogramowi.

Klasa 2TLp ze względu na brak miejsca u pracodawców rozpocznie praktyki później, a klasa 3TH rozpocznie praktyki po zakończeniu rekrutacji do I wyjazdu na Maltę w ramach realizacji projektu "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery".

HARMONOGRAM

Dziękujemy za zrozumienie aktualnej sytuacji.

18
Lut
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 2021 - HARMONOGRAM

12
Lut
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
Praktyki zawodowe

Z uwagi na obostrzenie antycovidowe i obowiązujące nas rozporządzenie praktyki zawodowe zostają tymczasowo zawieszone.

O ewentualnych nowych rozwiązaniach będziemy informować wkrótce.

04
Lut
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
1% dla ZSOT

Jak co roku prosimy wszystkich rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły o przekazanie 1% podatku za rok 2020 na rzecz naszej szkoły. W formularzu PIT wystarczy wpisać:

Numer KRS 0000244994
Cel szczegółowy: Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Wszyscy możemy sprawić, żeby te liczby były jak największe.

Wszystkim darczyńcom, którzy przekażą 1% podatku na naszą szkołę serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

29
Sty
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
Tegoroczne wyniki rankingu Perspektyw

 

            Od kilku dni dostępne są już tegoroczne wyniki rankingu Perspektyw dla szkół średnich. Mimo zamknięcia szkół i obostrzeń sanitarnych ranking ma się nieźle, bo przecież zainteresowanie dobrymi szkołami wcale nie maleje, a w zasadzie jest wręcz odwrotnie! Także nasza szkoła w czasach pandemii stanęła na wysokości zadania, jakie stawia przed nami edukacja zdalna, a w rankingu Perspektyw stanęła wręcz na podium.

 

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych zdobyło 573 miejsce w kraju i 58 na Śląsku wraz z Brązową tarczą. Wejście liceum do rankingu jest już niemałym sukcesem, uplasowanie się zaś mniej więcej połowie listy rankingowej i utrzymywanie się w tej pozycji z niewielkimi wahnięciami przez kilka lat z rzędu uznać należy za spore osiągnięcie. Tym bardziej w naszym przypadku, gdy statystyce poddaje się zaledwie jedną klasę w roczniku!

 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych zdobyło 66 miejsce w kraju i 9 na Śląsku wraz ze Złotą tarczą. Znów rewelacyjny wynik!

Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za wytężoną pracę oraz gratulujemy sukcesu!

20
Sty
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Znaleźliśmy się wszyscy kolejny raz w bardzo trudnej sytuacji  pandemii. Warto w czasie zdalnej nauki i przeorganizowanego życia zadbać o swój dobrostan. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i uczniów naszej szkoły do komunikowania się ze szkolnymi specjalistami za pomocą platformy zoom, komunikatora w i-dzienniku oraz poprzez skrzynkę mailową:

  • alina.lipowska@zsot.pl - pedagog szkolny
  • liliana.bialas@zsot.pl - psycholog szkolny
  • mariola.strzoda@zsot.pl - pedagog szkolny.

Dyżury pedagogów szkolnych na platformie zoom:

Dzień tygodnia

Godziny

Kod

Imię i nazwisko

Wtorek

14.30-15.05

Zostały wysłane do rodziców, uczniów
 i nauczycieli przez
 i-dziennik

Mariola Strzoda

Środa

12.00-12.35

Alina Lipowska

Czwartek

10.30-11.05

Mariola Strzoda

Piątek

12.00 – 12.35

Alina Lipowska

Zachęcamy do kontaktu celem otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia, dzielenia się spostrzeżeniami, propozycjami. Jeżeli macie Państwo pytania, sprawy- piszcie. Postaramy się odpowiedzieć i pomóc w miarę możliwości. Życzymy zdrowia, spokoju i wytrwałości.

Od 18.012021 zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli na konsultacje i spotkanie w gabinecie specjalistów w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu:

  • Wtorek 10:50 - 13:00 (dyżur pedagoga szkolnego - Alina Lipowska)
  • Piątek 8:30 - 10:00 (dyżur psychologa szkolnego – Liliana Białas)
  • Piatek 9:00 - 12:00 (dyżur pedagoga szkolnego – Mariola Strzoda)

Alina Lipowska
Liliana Białas
Mariola Strzoda

12
Sty
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
UWAGA MATURZYŚCI

Uprzejmie informuję wszystkich zdających, którzy  do 30 września 2020r. złożyli deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego, że w 2021r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Zadeklarowane przez uczniów/ absolwentów egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

Jeśli uczeń/ absolwent zadeklarował chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpi, na świadectwie będzie miał wpisane 0%.

Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:
1. i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%
2. otrzymał poniżej 30% punktów lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021r. egzaminu nie przeprowadzano.”
3. otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).


Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%
2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

18
Gru
PRZYPIĘTY ARTYKUŁ
UWAGA MATURZYŚCI!

W roku szkolnym 2020/2021 nastąpiły zmiany w EGZAMINIE MATURALNYM, szczegóły --> KLIK

21
Lut
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jezyka Ojczystego. Od 1950 r. na świecie zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Język polski należy do najtrudniejszych języków świata. Ma rozbudowany system deklinacji rzeczowników,  przymiotników, zaimków i liczebników, odmianę czasowników przez osoby, liczby, strony, tryby, trzy rodzaje gramatyczne  i  charakterystyczną, szeleszcząca wymowę.  Opanowanie języka polskiego niewątpliwie jest dla nie lada osiągnięciem. Miłośników polszczyzny zapraszamy do sprawdzenia się i rozwiązania zadania

Tym, którzy potrafią przebrnąć przez zawiłości polskiej fleksji, frazeologii i składni, polecamy wejście na wyższy szczebel komunikacji: wykład prof. Jerzego Bralczyka "Jak mówić, żeby nas słuchano"

20
Lut
23 LUTEGO - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

https://zsot.lubliniec.pl/uploads/articles/20210222_105206_60337ec61af1b.jpg

Dzień ustanowiony w 2001 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Depresja jest chorobą na którą choruje 350 mln ludzi na świecie. Najczęściej diagnozowana jest pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Dwukrotnie częściej dotyka kobiety. Okazywaniu solidarności z chorymi, oswajaniu tematu chorób psychicznych oraz rozpowszechnianiu działań mających na celu wspieranie podejmowania leczenia ma służyć obchodzony 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Jest mnóstwo informacji o tym, w jaki sposób pandemia COVID–19 wpłynie na psychikę młodych ludzi i społeczeństwa ogólnie. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaburzenia depresyjne są czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Czas pandemii może zwiększyć te statystyki.

Depresja jest chorobą, która mocno wpływa na relacje. Osoba chora izoluje się od otoczenia, stroni od kontaktów z przyjaciółmi, najbliższymi, rodziną, zamyka się w świecie własnych emocji i przeżyć. Osoby chorujące na depresję czują się znacznie gorzej przez dłuższy czas, tak jakby nie były sobą.  Towarzyszy im smutek, tracą radość i poczucie sensu życia, pojawia się rezygnacja i pesymizm, odsuwają się od innych i zamykają w sobie. Mimo, że depresja to realne cierpienie, przez wielu jest bagatelizowana i sprowadzana do banalnego obniżenia nastroju, chwilowej fanaberii lub lenistwa.

Depresja to choroba wymagająca specjalistycznej pomocy. Konieczna jest konsultacja ze specjalistą. Depresja może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego czy ilości znajomych na facebooku…. Rozmawiajmy o swoim samopoczucie, nazywajmy trudne emocje, nie milczmy, dbajmy o siebie i innych, reagujmy.

https://zsot.lubliniec.pl//uploads/articles/20210220_234620_6031913cc449f.jpg

BAZA POMOCY

Źródło:
http://www.szpzlo.pl/aktualnosc-81-23_lutego_ogolnopolski_dzien_walki_z.html
https://forumprzeciwdepresji.pl/
https://gliwice.eu/

 

 

19
Lut
Olimpiada Olimpus dla pasjonatów matematyki

 

Olimpiada Olimpus dla pasjonatów matematyki

15.02.21 przeprowadziliśmy w naszej szkole online Ogólnopolską Olimpiadę z Logiki. Obecnie serdecznie  zapraszamy klasy I-III liceum ogólokształcącego oraz klasy I-III  technikum do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej- sesja wiosenna 2021. Olimpiada zostanie przeprowadzona 23 marca  2021 r. Uczestnictwo szkoły należy zgłosić do 17  marca  2021 r. Regulamin olimpiady oraz zakres materiału na stronie :www.olimpus.edu.pl/matematyka.

Wszystkich chętnych proszę o zapisy przez dziennik elektroniczny. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 21.

 Gabriela Patrzyk i Grażyna Kaczorowska

19
Lut
OGÓLNOPOLSKI INTERNETOWY KONKURS MATEMATYCZNY

 

OGÓLNOPOLSKI   INTERNETOWY  KONKURS  MATEMATYCZNY

Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Politechnika Częstochowska zapraszają uczniów  do uczestnictwa w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Matematycznego „Be Quick and Win!”. Wszelkie informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.im.pcz.pl/konkurs. Serwis internetowy został uruchomiony 17 lutego 2021 r., natomiast pierwsze z cyklu 8 zadań ukaże się 3 marca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy

Nauczyciele matematyki

18
Lut
"Chroń dziecko przed hejtem" - spot profilaktyczny

Uprzejmie informuję, że w ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiakana lata 2018-2020, na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.

15
Lut
Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej, w formacie nie mniejszym niż A4.

Prace wraz z wypełnioną dokumentacją konkursową można do 17 marca br. składać w sekretariacie szkoły. (zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego) lub bezpośrednio można składać do 19 marca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu do budynku) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec - z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej”.

Autorom najlepiej ocenionych prac zostaną wręczone atrakcyjne nagrody.

Bliższe informacje i pomoc uzyskacie u pedagogów szkolnych oraz pani Mileny Doleżych - Szymiczek.

Proszę pamiętać o wypełnieniu dokumentów koniecznych do udziału w konkursie.

14
Lut
Sukces Michała Waltera w Olimpiadzie Geograficznej

6 lutego 2021r. odbyły się zawody II stopnia Olimpiady Geograficznej, do których zakwalifikowało się czterech uczniów z naszej szkoły, z klas: 1LO, 2LOp, 2LOg oraz  3LO. Niestety, z powodu choroby jednej z  uczestniczek, naszą szkołę reprezentowało troje z nich: Oliwia Feliks, Kamil Górniak oraz Michał Walter.

Gospodarzem zawodów II etapu Olimpiady Geograficznej, które przebiegały w pełnym reżimie sanitarnym było Uniwersyteckie I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie.  Do testu, składającego się z trzech części, trwającego 150 min przystąpiło 137 uczniów z regionu śląskiego.

Zgodnie z regulaminem tegorocznej olimpiady 30% najlepiej rozwiązanych testów zostało wysłanych do ponownej weryfikacji do Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej w Warszawie, który ogłosi ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich. W grupie 30% najlepszych znalazł się uczeń klasy 3LO- Michał Walter. Składamy serdeczne gratulacje.

Tak więc trzymamy kciuki i czekamy na wyniki z Warszawy.

 

13
Lut
E-Walentynki
Zdalne Walentynki w Kaziku
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Jako że w tym roku szkolnym nie mamy możliwości zorganizowania poczty walentynkowej w szkole, to zapraszamy Was na E-Walentynki. Zadanie jest proste. Przygotujcie kartkę https://kartkolandia.pl/.../tag-e-kartka-walentynkowa.html, prześlijcie ją na maila lublinieckazik@gmail.com, a w poniedziałek na Facebooku ZSOT zostanie opublikowana walentynkowa galeria.
Zachęcamy Was również do zrobienia zdjęć w walentynkowej ramce na lublinieckim rynku. Pamiętajcie o zachowaniu dystansu społecznego oraz maseczkach. Fotki także przesyłacie na maila lublinieckazik@gmail.com
Zdjęcia możecie też dodawać na swoich kontach i oznaczać #zsotlubliniec, #MiastoLubliniec, a Wasza aktywność na świeżym powietrzu zostanie doceniona.
Na zdjęcia czekamy do końca dnia 14.02.2021r.