25
Mar
Kształcenie na odległość

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

            Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca br. w sprawie kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w naszej szkole od dnia dzisiejszego organizujemy kształcenie na odległość w oparciu o metody i techniki w formie wybranej przez nauczyciela po konsultacji z klasą, jednak przy preferowanym częściowym trybie on-line z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Komunikatory do wysyłania uczniom materiałów do pracy zdalnej to przede wszystkim: mail klasowy, dziennik elektroniczny lub platforma e-nauka ZSOT (po ustaleniu z klasą). Wychowawca dba o  równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Rozpoznaje również możliwości uczestniczenia swoich uczniów w spotkaniach on-line i odbierania materiałów przesyłanych przez nauczycieli elektronicznie. Dla uczniów pozbawionych możliwości kształcenia elektronicznego przygotowuje materiały papierowe, które w każdy piątek między godz. 13.00 a 15.00 pozostają do odebrania w skrzynce przy wejściu do szkoły. Odebrać je mogą rodzice lub uczeń pełnoletni.

Każdy uczeń oraz  rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez komunikator dziennika elektronicznego w dni robocze od 8.00 do 15.00, a z dyrekcją poprzez nr tel. szkoły: 782 992 617 lub również komunikator dziennika.

Wsparcie  psychologiczno - pedagogiczne zarówno rodziców, jak i  uczniów naszej szkoły jest możliwe za pomocą komunikatora dziennika elektronicznego  oraz poprzez kontakt mailowy:

  1. alinalipowska@zsot.pl - pedagog szkolny
  2. lilianabialas@zsot.pl - psycholog szkolny
  3. mariolastrzoda@zsot.pl - pedagog szkolny

 

 

Joanna Walczak

Dyrektorka Zespołu
Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
w Lublińcu

23
Mar
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Drodzy uczniowie,

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Politechniki Śląskiej. Pod poniższymi linkami znajdziecie ciekawe informacje:  

O POLITECHNICE I KIERUNKACH

SPECJALNOŚCI

wink

 

 

23
Mar
Zajęcia strażackie

Miło nam poinformować, że szkoła wzbogaciła się o 8 hełmów strażackich, w których uczniowie będą mogli odbywać zajęcia praktyczne organizowane na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

22
Mar
LITERACKI SMS
Na piątek 20 marca 2020 roku zaplanowaliśmy w ZSOT finał Ogólnopolskiego Konkursu "Literacki sms. Poezja i proza na 160 znaków". Uroczystość się nie odbyła, ale zwycięzcy zostali wyłonieni. Dlatego pragniemy pogratulować tym uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i tym, którzy zostali jego laureatami (wśród 522 prac wyróżniliśmy 12).
Ich prace znajdziecie w prezentacji:
Nasz konkurs odbywał się przez 10 lat. Wspierali nas znakomici patroni: Izabela Leszczyna - Poseł na Sejm RP, i Poseł Andrzej Gawron, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty i Starosta Lubliniecki. Pragniemy im z gorącego serca podziękować za popieranie naszej inicjatywy oraz fundowanie cennych nagród.
Dziękujemy dyrektor Joannie Walczak za motywowanie do działania i klimat w szkole sprzyjający organizacji tak dużych przedsięwzięć. Dziękujemy nauczycielkom języka polskiego i biblioteki, które współorganizowały konkurs przez te wszystkie lata. Od 2010 roku były w tym gronie: Jolanta Wróbel, Beata Dudek i Maria Mikołajczyk-Szczęsna. W tym roku dołączyły kolejne dwie polonistki - Justyna Włodarczyk i Cecylia Ochman. Dziękujemy także informatykom: Pawłowi Kołodziejowi i Małgorzacie Klimczyk, którzy pomagali nam w sprawach technicznych. Dziękujemy uczniom, którzy prezentowali prace plastyczne - w tym roku jest to Marcin Grytz z klasy 1TIG - a także ogromnej grupie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, którzy co roku potwierdzali swoje menadżerskie talenty, organizując finał dla zaproszonych gości. Nasz Dzień Talentów dzięki tym wszystkim osobom przez 10 lat miał oprawę na bardzo wysokim poziomie.
Katarzyna Myrcik
20
Mar
Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Jaworzno

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.
Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożydeklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Złożenie deklaracji - Poniżej link do dokumentu "Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2020 r.", w którym - na stronie 160 znajduje się załacznik 3- deklaracja przystapienia do egzaminu

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy/nowy-kwalifikacje/proceduryzawnowy


Wglądy do prac egzaminacyjnych
Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminuw modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy/nowy-kwalifikacje/proceduryzawnowy -link do dokumentu, w którym znajdują się załączniki 12 i 12a - wnioski o wgląd do pracy i weryfikację punktów.

18
Mar
KORESPONDENCJA NASZEJ PANI PSYCHOLOG

Drodzy uczniowie !!!

Chcę podzielić się z Wami kilkoma informacjami o aktualnej  i nowej dla wszystkich sytuacji epidemii. Z punktu widzenia psychologii jest to sytuacja stresu. Z klasami maturalnymi miałam niedawno zajęcia na ten temat.

Stres jest zjawiskiem w psychologii mocno już zbadanym,- więc możemy skorzystać z wiedzy na jego temat. Wiedza zaś o jakimś zjawisku powoduje właśnie, że lepiej je rozumiemy, a tym samym mamy nad nim większą kontrolę, znamy mechanizmy nim kierujące.

Przypomnijmy więc tych kilka informacji na temat stresu - wtedy lepiej będziemy go kontrolować, a nie on nas !  

·         Strach to naturalna reakcja alarmowa w nowej sytuacji, szczególnie zagrażającej zdrowiu czy życiu. Jeśli stres nie jest  zbyt wysoki, ma pozytywny wpływ mobilizujący nas do  sensownego działania.

·         Sama świadomość, że dana sytuacja jest stresująca, już zwiększa naszą kontrolę nad owym stanem, a tym samym nieco obniża poziom stresu.

·         Rozróżniamy trzy style radzenia sobie ze stresem:

v  styl skoncentrowany na emocjach

Jeśli koncentrujemy się na emocjach, nakręcamy się i panikujemy. Nie śledź więc wszystkich informacji non-stop. Nie zamartwiaj się tym, co jeszcze się nie wydarzyło. Nie nakręcaj innych niesprawdzonymi informacjami.

 

v  styl skoncentrowany na unikaniu

Jeśli przybieramy tendencję unikową i udajemy, że nic się nie dzieje, możemy postąpić nierozważnie.

 

v  styl skoncentrowany na zadaniu

Celem jest zmiana sytuacji. Podejmujemy środki zaradcze. Staramy się sytuacji działać w tym obszarze, na który mamy wpływ.

 

Odpowiedzmy sobie na pytanie:

Co mogę zrobić w różnych obszarach mojej aktywności, aby jak najsensowniej w tej sytuacji funkcjonować ?

 

Podam kilka przykładów takich działań. Myślę, że sami potraficie je wypełnić treścią. Wszystkie powinny być przede wszystkim bezpieczne dla nas samych i otoczenia. Warto się nimi wymieniać.

 

¾    staraj się działać w oparciu o rzetelne źródła informacji pochodzące od specjalistów i stosuj się do ich zaleceń;

¾    dbaj o zdrowe odżywianie i nawadnianie - ważna jest dobra kondycja organizmu, możesz przy okazji podszkolić nieco swoje umiejętności kulinarne;

¾    warto się poruszać - w Internecie można znaleźć aerobik on line, wiele fajnych treningów, ćwiczeń, do wyboru do koloru..., oczywiście do wykonywania w domu;

¾    zachowuj higienę - może to ty możesz w domu pilnować odkażania różnych elementów, które często dotykamy: piloty, komórki, klamki, drzwi od lodówki!!! itd., pamiętaj o wietrzeniu mieszkania. W ten sposób uczysz się odpowiedzialności i robisz coś pożytecznego;

¾    rozmawiaj z bliskimi, dziel się z nimi tym, co czujesz, jeśli nawet będzie to lęk, obawa, smutek, kiedy go nazwiesz, opowiesz o nim, będzie on nieco mniejszy;

¾    dziel się pozytywnymi wiadomościami, dostrzegaj i opowiadaj innym o pięknych inicjatywach (są restauracje, które gotują dla lekarzy, małe szwalnie szyjące maseczki, osoby organizujące występy, piszące bajki dla dzieci itd.), warto wpisać pozytywny komentarz, docenić takie fajne działania - wzmacniasz w ten sposób motywację tych ludzi do dalszych działań, gdyż pochwała, docenienie czyni cuda, a przy okazji ty także poczujesz się lepiej;

¾    pomyśl, co Ty możesz zrobić ? - może zadzwonisz i pogadasz z babcią, zagrasz w grę z młodszym rodzeństwem, zadbasz o kontakt (nie osobisty) z kimś z klasy, kto dotąd stał nieco na uboczu...;

¾    humor ma także bardzo pozytywny wpływ na obniżanie stresu - przesyłaj dowcipy, memy, filmiki, ale jednocześnie zadbaj, żeby nie zalewać innych ogromną ich ilością - idź na jakość;

¾    wykorzystaj czas, jaki spędzasz w domu do zajęcia się tym, na co nie miałeś ostatnio czasu, zastanów się chwilkę, zrób sobie listę i zacznij je robić..., może odkurzysz instrument, na którym kiedyś uczyłeś się grać (przed chwilą usłyszałam, że mój syn wrócił do gry na gitarze), przeczytasz zaległe książki, pooglądasz filmy, może kurs obróbki zdjęć? albo... pomysłów są tysiące!

¾    z każdej sytuacji, nawet najgorszej, możemy wyciągnąć wnioski, czegoś nowego dowiedzieć się o innych, a przede wszystkim o sobie, bo mierzenie się z trudnymi sytuacjami nas rozwija.

 

Trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie i swoich bliskich !!!

 

 

Liliana Białas  - psycholog szkolny

 

17
Mar
PenPal Schools – integrujmy się ze szkołami na całym świecie siedząc w domu!

Kwarantanna przyprawia Cię o nudę? Czy wiesz, że jakieś 300mln ludzi ma ten sam problem?

Zabaw się z nami! To wciągaaaa!

Pogadaj z ludźmi z całego świata,  którzy też siedzą w domu z powodu koronawirusa!

Wybierz coś dla siebie.

Wejdź na stronę penpalschools.com, załóż szybkie konto i wpisz kod – gotowe w 1min! 

How are communities around the world more similar or more different than we expect?

Classroom Code: kf54139 

How can we work together to have a positive impact on the environmental? 

Classroom Code: Lc54144

Celebrate April Fool’s Day with PenPal Schools! 

Classroom Code: oy54132

Mało? 

Napisz do mnie na FB lub poprzez idziennik, mam duuużo więcej projektów!

#siedzwdomu i nie daj się nudzie!

Monika Ziaja

P.S. Dla najaktywniejszych znajdzie się nagroda w dzienniku! 

16
Mar
ZDALNA NAUKA

Szanowni Rodzice ,

 

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dzisiaj w ZSOT rusza zdalna nauka. Nauczyciele będą wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W porozumieniu z uczniami danej klasy będą ustalali formę kontaktu w celu omawiania poszczególnych partii materiału zadanego elektronicznie czy też nowego materiału. Proponowane formy komunikacji to m.in. maile, skype, messenger, i-dziennik  itp.  Szczególną opieką będą objęci uczniowie klas maturalnych. 

 

Szanowni Rodzice,

dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Zadbajmy również o kondycję psychiczną swoich dzieci. Zachęcam Was również  do zaglądania na stronę internetową szkoły oraz i-dziennik.  Sprawdzajcie na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.  

 

Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i kreatywności. 

 

Joanna Walczak.